Trang phục cho người phụ nữ gầy

Mỗi người có một dáng người khác nhau không ai giống ai cả. Tùy thuộc vào cơ thể để chọn quần áo cho phù hợp. Không phải tất cả mọi người đều giống với hình mẫu mà người thiết kế tạo ra có người gầy, có người béo, có người cao, người thấp. Vì vậy […]